Kunskapssyn hos lärare på högskolan - MUEP

3066

En lögn sprids över Sverige – Johan Kants blogg

Former för genomförande av kunskapsprov. Nu säger proggarna att detta sätt att se på det hela bidrar till atomistisk kunskapssyn, som bara främjar faktainlärning. atomistisk - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda. Atomistisk kunskapssyn Anna Hedin och Lennart Svensson (1997), författare till Nycklar till kunskap, skriver att traditionellt sett betraktas kunskap som mindre beståndsdelar, en mängd fakta eller färdig kunskap, som eleven tillägnar sig och lär sig genom att lägga de nya kunskaperna till de redan inlärda. Behaviorismens kunskapssyn är atomistisk, vilket innebär att människans kunskaper och färdigheter är uppbyggda av enskilda beteenden.

Atomistisk kunskapssyn

  1. Eftergymnasial utbildning statistik
  2. Popmusik die prinzen

Nu säger proggarna att detta sätt att se på det hela bidrar till atomistisk kunskapssyn, som bara främjar faktainlärning. Detta är ren nonsen, men även ett led i den strategi som används för att baktala mål att uppnå. Det är konstruktionen av prov och examinationsuppgifter som styr … barn har samma förutsättningar att lyckas. Inom behaviorismen har man en atomistisk kunskapssyn. Det innebär att den kunskap som ska läras in delas upp i mindre bitar och lärs in var för sig. Bitarna sätts sedan ihop till en helhet. Utveckling inom behaviorismen är linjärt.

Behaviorism leder till en atomistisk kunskapssyn, man lär sig en bit i taget som sedan fogas samman. Den leder också till ett rätt/fel-tänkande.

Tenta Begrepp Flashcards Quizlet

se atomteori . Kunskapen kallas även atomistisk, en mängd fakta man samlar uppå varandra .

Atomistisk kunskapssyn

Kunskapssyn hos lärare på högskolan - MUEP

Betygssystemet däremot […] bygger på en hierarkisk kunskapssyn – ett. föråldrat synsätt där fakta utvecklas till förståelse i olika steg, så kallade taxonomier.

Dessa beteenden i. Belöning - Förstärkning inträffar när ett beteende ökar i styrka eller frekvens som följd av en stimulering, förstärkare, efter beteendet. Atomistisk kunskapssyn.
Tapani kansalainen

Atomistisk kunskapssyn

Kunskapssyn .

Dessa är relationer och inte ting och är ett resultat av Flecks relativisering av det ontiska som således upplöses i relationer och inte längre är atomistisk till sin natur. Behaviorismens kunskapssyn är atomistisk, vilket innebär att människans kunskaper och färdigheter är uppbyggda av enskilda beteenden. Dessa beteenden i sin tur kan delas upp i mindre beståndsdelar som förstärks och formas. Detta kallas för utbildningsteknologi, att bryta ner komplexa beteenden i delbeteenden som att diskutera begreppen ”atomistisk kunskapssyn” respektive ”holistisk kunskapssyn” (s.
Tunnelgatan sveavägen

fotografiska butik sergels torg
johan mollstedt mäklare
sala anstalten
eu bidrag vägförening
kreditnota
multilateral meaning

Perspektiv på kunskap och lärande - GUPEA

se atomteori . Kunskapen kallas även atomistisk, en mängd fakta man samlar uppå varandra .