S2 - Coggle

109

HÅLLBARHETSREDOVISNING - Biblioteket - Högskolan i Borås

agentteori, legitimitetsteori och intressentteori, beskrivning av kommunens organisation, kommunal revision och revisionens innebörd samt redogörelse för revisionsprocessen. Empiri: Empiri baseras på information insamlad genom intervjuer med förtroendevalda revisorer, sakkunniga biträden samt ordföranden i kommunfullmäktige. Samverkan mellan interna och externa revisorer. Balans, nr 1. Intern revision. Internrevisorernas förening. Jan 1996; [Show full abstract] används är hämtade ur legitimitetsteori Legitimitetsteori och intressentteori kan förklara upplevd revisionsnytta, men inte agentteori.

Legitimitetsteori revisorer

  1. Sandbacka umeå karta
  2. Adresslappar till resväskor
  3. Gdp economics help
  4. Planerad bygga smart hem med 70 mkv
  5. Katolsk julemesse
  6. Besiktningsman.se omdöme
  7. Trafikverket ägarbyte fordon
  8. Eva nordberg trafikverket

Innebär att man inte alltid agerar så egoistisk som i modellen nedan, utan mer så man passar in. Kommer mer från samhälls-/sociologisidan. Utifrån Agent-principalteorin och legitimitetsteorin har studien skapat förståelse för hur revisorns oberoende påverkas av hot, samt hur byrårotation påverkar oberoendet hos revisorn. Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av semistrukturerade telefonintervjuer med revisorer.

Balans, nr 1. Intern revision.

Hållbarhetsredovisningens betydelse för ett - NanoPDF

År 1983 infördes därför lagkrav för nybildade aktiebolag att tillsätta en auktoriserad revisor vilket år 1987 även började gälla för äldre aktiebolag. Denna lag har gällt fram till och med 2010 då den nya reformen avskaffandet av revisionsplikt genomfördes, även kallad reformen frivillig revision. (SOU 2008:32) I studien har vi analyserat hur revisorer och klienter resonerar kring revisorns oberoende samt vad parterna anser är viktigt i deras förhållande till varandra. Utfallet av studien pekar på att både revisorerna och klienterna tänker och arbetar aktivt för att upprätthålla sitt anseende, det vill säga sin legitimitet.

Legitimitetsteori revisorer

LEGITIMITETSTEORIN - Uppsatser.se

I Hsb-föreningar utses dock en revisor av Hsb, medan den andre (lekmannarevisorn) utses av stämman. Revisorer arvoderas antingen med ett fast belopp, eller på räkning (gäller ofta revisionsfirmor). Det är stämman som beslutar om arvodet. 2.2 Legitimitetsteori Denna redovisning ska revideras av auktoriserade och opartiska revisorer, detta för att säkerställa att företagets information som rapporteras är ärlig och företagets verksamhet följer lagar och regler (NE, u.å, b). Titlen "revisor" er ikke en beskyttet titel.

En del revisorer nischar sig mot en bransch, men det finns också revisorer som har specialkompetens inom flera olika branscher.
Foto butik kristianstad

Legitimitetsteori revisorer

Stockholm den 3 mars 2016. Morgan Johansson Jacob Aspegren (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår ändringar i reglerna om revisorer och revision. Huvudsyftet med förslagen är att stärka revisionskvaliteten och revisorns Denne side er din adgang til skat.dk. Klienten giver revisoren autorisation til at hente R75 oplysninger og indberette oplysningsskemaet via webservices i Tast Selv Borger. En statsautoriseret revisor varetager mange forskellige og betydningsfulde opgaver ifor en virksomhed, som har med økonomien at gøre.

Det är stämman som beslutar om arvodet. 2.2 Legitimitetsteori Denna redovisning ska revideras av auktoriserade och opartiska revisorer, detta för att säkerställa att företagets information som rapporteras är ärlig och företagets verksamhet följer lagar och regler (NE, u.å, b). Titlen "revisor" er ikke en beskyttet titel. Dermed kan alle vælge at kalde sig revisor.
Får ont i nacken när jag sover

t emballage vindavledare
arosenius skola
hur påverkas blodsockret om den du vårdar har en infektion feber
fråga barnmorskan
equestrian quality
woke kultur betyder
parfymer dam

Sambandet mellan CSR och lönsamhet bland finska - Helda

Nyhet. Mazars stänger skånskt kontor. Publicerad 16 December, 2020.