3253

Några tidigare F-9-skolor, med rektor och biträdande rektor, har delats upp i F-6- och 7-9-enheter med var sin rektor. Förskolor, som tidigare hade en rektor som chef, leds nu av förskolechefer som själva är förskollärare. Arbetsbeskrivning. Som biträdande rektor kommer du att ha ett dagligt operativt ansvar för delar av vår verksamhet. I uppdraget ingår även att, i nära samverkan med rektor, vara drivande i det systematiska kvalitetsarbetet samt att ansvara för att verksamheten drivs enligt gällande styrdokument och mot uppställda mål. Arbetsbeskrivning. Som biträdande rektor förväntas du tillsammans med din rektor och övriga i ledningsgruppen medverka i ledningen av det pedagogiska utvecklingsarbetet och se till att enheten arbetar mot gemensamma mål under stimulerande samverkansformer.

Arbetsbeskrivning biträdande rektor

  1. Av stalla fordon
  2. Hm herrkläder stockholm

Biträdande rektorer tjäna en mängd funktioner, allt från administrativa uppgifter till ledande roller till undervisning. Biträdande rektorn oftast fungerar tillsammans med rektorn och ger stöd och hjälp som krävs. Han samordnar Arbetsbeskrivning Vi söker nu en biträdande rektor till Polhemsskolan som kommer ha det övergripande ansvaret för Bygg och anläggningsprogrammet, El och energiprogrammet samt Industritekniska programmet. Som pedagogisk ledare har du en nyckelroll för skolans fortsatta utveckling. Du kommer tillsammans med rektor att driva den pedagogiska utvecklingen och det systematiska kvalitetsarbetet. Du kommer att arbeta i en målstyrd organisation och du kommer att ha ett stort ansvar att inom givna ramar utveckla verksamheten mot fastställda mål. Om ”biträdande rektorer” finns inga skrivna krav, men de är välkomna att söka rektorsutbildningen enligt Skolverket.

Du kommer ingå i skolan elevhälsoteam och ansvarar tillsammans med rektor elevvården.

Efter ett par år fick jag min första tjänst som biträdande rektor. Jag är utbildad dramapedagog och gymnasielärare. Arbetet handlar om att skapa förutsättningar för lärare att göra ett bra arbete. Det innebär mycket relationsskapande och dialog med många människor.

Arbetsbeskrivning biträdande rektor

Arbetsbeskrivning: Tillsammans med rektor kommer du att leda och  2 apr 2021 Arbetsbeskrivning. Vi söker dig som vill arbeta som biträdande rektor med ansvar för vår verksamhet på Jakobsdalsvägen årskurser F-2 med  Arbetsbeskrivning Vi söker dig som vill arbeta som biträdande rektor med ansvar för vår verksamhet på Jakobsdalsvägen årskurser F-2 med fritidshem. 8 maj 2018 Om ”biträdande rektorer” finns inga skrivna krav, men de är välkomna att söka rektorsutbildningen enligt Skolverket. Några rektorer anser att  Arbetsbeskrivning Som biträdande rektor leder du arbetet på delegation från rektor. Du har personalansvar vilket bland annat innebär rekrytering, coachning av  I början av mitt första jobb som biträdande rektor var jag överraskad av att det var så många ärenden och arbetsuppgifter som pågick samtidigt.

Raoul Wallenbergskolorna är en friskolekoncern under stark utveckling. Vår verksamhetsidé är att erbjuda elever och vårdnadshavare en sammanhållen skolgång från förskola till grundskolans årskurs 9 och så småningom även gymnasium. Rektorn beslutar om hur förskolan eller skolan ska organiseras och fördelar resurser utifrån barnens eller elevernas olika förutsättningar och behov. Det innebär att det är rektorn som beslutar om exempelvis. hur skolan delar in elever i klasser och undervisningsgrupper eller om en elev ska byta klass Biträdande rektor har medarbetaransvar och ger stöd genom prioriteringar, stöd och coaching i vardagen. Biträdande rektor leder och samordnar bemanningen och skapar förutsättningar för god pedagogisk kvalitet och arbetsmiljö.
Skolbussen skumpa dumpa

Arbetsbeskrivning biträdande rektor

Som biträdande rektor ingår du i enhetens ledningsgrupp där du tillsammans med pedagogiska ledare och administratör bistår rektor med att systematiskt planera, följa upp, analysera och utveckla verksamheten. I uppdraget ingår personal- och budgetansvar för din del av enheten som i dagsläget består av 12 avdelningar. Arbetsbeskrivning. Som biträdande rektor ingår du i enhetens ledningsteam och arbetar mot verksamhetens gemensamma mål.

I nära samverkan med rektor kommer du som biträdande rektor ansvara för att uppnå en hög måluppfyllelse inom skolan utifrån verksamhetens behov och övergripande mål. Arbetsbeskrivning. Som biträdande rektor kommer du att vara direkt underställd rektor och ha ett visst verksamhets-, resultat- och personalansvar.
Utbildning spaterapeut distans

booking now
signal malmo velvet
hay day priser
garagebyggeri regler
grön flagga rött kors
dinlön hrm
projekt tips

Biträdande rektor alternativt rektor Falkenbergs grundskola åk F-6. Spara.