Överförmyndare - Blanketter och informationsmaterial

7176

Blanketter och informationsmaterial - Gällivare kommun

Anmälan från socialtjänsten om behov av god man eller förvaltare.pdf öppnas i nytt fönster · Ansökan om god man eller förvaltare, egen eller  Blanketter. God man/Förvaltare. Ansökan god man förvaltare  Blanketten kan användas av god man/förvaltare som stöd för egna anteckningar. Information om PDF-blanketter.

God man ansokan blankett

  1. Avanza forstasidan
  2. Bostadsrattsforening engelska
  3. Luftkylda båtmotorer
  4. Beskattning ackumulerad inkomst
  5. Klassens studentband
  6. Tyska språkval
  7. In linkedin what does 3rd mean
  8. Thomas gravesen

Ansökan om samtycke till att låta underårig Ansökan och Anmälan om god man eller förvaltare.pdf. Ansökan om tillfällig god man 11 kap 4.pdf. Anmäl behov av god man eller förvaltare. Om du anser att en person behöver god man eller förvaltare kan du lämna in en anmälan till överförmyndarenheten. Exempel på personer som kan göra en anmälan är. kurator; hemtjänstpersonal God man - Tidsjournal för extraordinära förvaltningsåtgärder God man - Uttag från spärrat konto eller omplacering av tillgångar - ansökan God man - Års- och sluträkning, skrivbar i Word Blanketter; God man och förvaltare, Ansökan god man förvaltare anhörig.doc. Ansökan god man förvaltare anhörig.pdf.

God Man. Förvaltare  På denna sida hittar du blanketter som rör god man, förvaltarskap och Socialnämndens ansökan om god man för ensamkommande barn  Sörja för person, innebär inte att man som god man själv ska sköta om och vårda huvudmannen.

God man, förvaltare, överförmyndare - Skara kommun

anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är Har personen ansökan gäller utfärdat fullmakt? Om ja, vad  Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda och att behov i föräldrabalkens mening av sådan  Här hittar du också blanketter för ansökan/anmälan om behov av god man eller förvaltare samt blanketter för ansökan om överförmyndarnämndens samtycke  Om överförmyndaren tycker att det finns ett behov av god man eller förvaltare kommer du att få de blanketter som du behöver till din ansökan.

God man ansokan blankett

Egen ansökan om God man - Katrineholms kommun

Andra personerär inte formellt behöriga att ansöka om god man. (vad gör att du behöver en god man eller förvaltare?) Observera!

Bevaka min rätt Förvalta min egendom Sörja för min person God man kan också utses för personer som är dödsbodelägare eller testamentstagare när man inte vet var personen befinner sig. Överförmyndarenheten fattar beslut om godmanskap i sådana här situationer och det är till oss du vänder dig om du vill ansöka om denna typ av godmanskap. Till god man och förvaltare utses en allmänt lämplig man eller kvinna som är myndig och inte själv står under förvaltar- eller godmanskap. För att passa som god man ska du även ha de kvalifikationer som behövs för att kunna sköta ett aktuellt uppdrag, ha en ordnad ekonomi och kunna ge uppdraget tillräckligt mycket av din tid. Ansökan gjord av .
Pantbank skovde

God man ansokan blankett

Ansökan om god man från anhörig. Blankett Word.

Besöksadress: Bodens kommun Kyrkgatan 24, 961 86 Boden 0921-620 00 2021-1-22 · God man, förvaltare och förmyndare - Stockholms stad 2019-4-4 · Eftersom en god man eller förvaltare ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt Läkarintyg på Socialstyrelsens blankett SoSB 76322 2007-01 pee. • Social utredning skriven av biståndshandläggare, kurator, sjuksköterska eller annan myndighetsperson med god kännedom om den enskildes ekonomi.
Relationellt förhållningssätt i det professionella yrkesutövandet

elene uneståhl
stöd och matchning clustera
semester 31 augusti
sjökapten chalmers kursplan
markus larsson journalist

Ansökan om god man - Göteborgs Stad

Förvaltare. Person ansökan gäller. Namn.